Matkalla Keisarin lähteelle_AT_Ounasvaaran luontopolku.jpg

Retkeile roskattomasti!


Roska-astiat ovat luonnon keskellä monella tapaa ongelmallisia: niiden tyhjentämiseen käytettävät ajoneuvot kuluttavat maastoa ja aiheuttavat päästöjä, niistä leviää roskia ympäristöön ja eläimet voivat vahingoittua muovi- ja peltijätettä kaivellessaan. Rovaniemen retkeilykohteissa noudatetaankin roskattoman retkeilyn periaatteita.

Roskattomalla retkeilyllä tarkoitetaan sitä, että retkeilijöillä on vastuu tuoda itse tuottamansa roskat pois maastosta. Retkeilyreittien levähdyspaikoilla ja luontokohteissa ei ole sekajätteelle tarkoitettuja roska-astioita. Pakkauskääreitä, tyhjiä purkkeja ja muuta roskaa varten vastuullinen retkeilijä pitää mukanaan tyhjää muovipussia. Siihen voi kerätä myös maastossa häiritsevästi lojuvat, vastuuttomampien retkeilijöiden jättämät roskat.

Roskattoman retkeilyn nyrkkisäännöt

1. Käytä retkeillessä kestäviä säilytys- ja ruokailuastioita.

2. Kompostoi biojäte taukopaikan kompostikäymälään tai kompostoriin.

3. Polta vain puhdas pahvi ja käärepaperi. Foliota sisältävät pakkaukset ja muovi voivat aiheuttaa palaessaan myrkyllisiä kaasuja.

4. Tuo muut jätteet pois maastosta. Voit jättää ne lähimpään ekopisteiseen tai jätteiden lajittelupisteeseen.


Lisää tietoa roskattomasta retkeilystä

http://www.luontoon.fi/roskatonretkeily

Ekopisteiden ja lajittelupisteiden sijainnit Rovaniemellä 

https://residuum.fi/asukkaille/ekopisteet/

 Pidälappisiistinä_banneri_140x350.jpg