Nuotiomakkarat_AT_Auttikönkään luontopolku.jpg

Jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet


Suomessa ja muissa pohjoismaissa on voimassa jokamiehenoikeudet. Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeutta kulkea luonnossa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija.  Marjastuksen, sienestyksen ja retkeilyn lisäksi jokamiehenoikeudella saa esimerkiksi kiipeillä tai perustaa geokätkön. 

Suomen pinta-alasta lähes 90 % kuuluu jokamiehenoikeuksien piiriin. Vain viranomainen voi määrätä alueen jokamiehenoikeuksien ulkopuolelle. Syynä voivat olla erityisen herkän kohteen suojelu tai alueen sotilaskäyttö. Rovaniemellä jokamiehenoikeuksien ulkopuolella olevia alueita ovat Rovajärven ampuma-alue, jossa liikkuminen on rajoitettua harjoitusten aikana, sekä Pisavaaran luonnonpuisto, jossa liikkuminen on kielletty ilman erillistä lupaa.


Jokamiehenoikeudella saa

- liikkua luonnossa omin voimin eli jalan, hiihtäen tai pyöräillen
- oleskella tilapäisesti - esimerkiksi telttailla - siellä, missä liikkuminenkin on sallittua
- poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
- kulkea, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä, onkia ja pilkkiä.

Oikeuksiin liittyy aina myös velvollisuuksia. Jokamiehenoikeuksia tulee käyttää tavalla, joka ei aiheuta harmia ja vahinkoa.

Jokamiehenoikeudella ei saa

- aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia
- häiritä tai vahingoittaa eläimiä tai roskata ympäristöä
- kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta tms. toisen maalta
- liikkua pihoilla tai sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta
- tehdä avotulta toisen maalle ilman lupaa 
- ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa
- kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia
- päästää koiraa yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle eikä pitää koiraa kytkemättömänä taajama-alueella, kuntopolulla tai toisen alueella

Lisätietoa  jokamiehenoikeuksista